Пари за пенсии ще има. Това заяви пред БНТ бившият социален министър Иван Нейков.

Нова икономическа криза би могла да затрудни ситуацията, но от 15 години НОИ не може да плаща пенсиите само от постъпленията от вноски.

Това, което ни смущава, е демографската ситуация, каза Нейков. Демографската ситуация може да се промени според него. НОИ е изпълнител и тук има сериозен риск, по думите му. Рискът за него идва от популизма преди избори.

13 милиарда лева има в частните пенсионни фондове. Това са лични пари на хората и те се унаследяват. Системата работи, категоричен бе Нейков. Най-добре е да се участва и в двата фонда.

Красен Станчев смята, че вноските в НОИ намаляват заради новите над 100 000 безработни, които не внасят осигурителни вноски заради съкращенията. Когато икономиката се свива, тя трябва да има резерви, според него. Решение е ръст на пенсионната възраст.

Най-големият спад на приходите в частните пенсионни фондове е през 2008 година заради смяна на законодателството.

Припомняме, доклад на НОИ, чиито данни станаха ясни вчера, показва, че парите за пенсии може да не стигнат.

В тази връзка социалният министър Деница Сачева посочи, че за тази година 65% от средствата в бюджета са от осигурителни вноски. Тя увери, че Сребърният фонд е стабилен, средствата в него са над 3,8 млрд. лева и той няма да бъде пипан, допълва БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.