В китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.днес бе вдигнат флагът на втория от поръчаната от Параходство БМФ АД нова серия от осем 32 150-тонни кораба за насипни товари, тип „лейкър“.

Кръстницата на кораба Чен Тао - вицепрезидент на Bank of China, WUXI Branch, му даде името „Богдан“, с което той стана трети в историята на компанията с това име. Строителството на кораба е финансирано с помощта на Bank of China.

Първи капитан на „Богдан“ (ІМО: 9905710) е к.д.п. Мартин Илков Иванов, а първи главен механик – инж. Тодор Колев Иванов.

Първият кораб от новата серия – „Ком“ (IMO: 9905708), е в експлоатация от 20 август т. г. и преди два дни пристигна за приемане на товар в китайското пристанище Caofeidia.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.