Огромни цветни хвърчила се появиха днес в небето над Аспаруховия плаж във Варна. Поводът е 8-то издание на Международния детски фестивал на хвърчилата. Традиционно той се провежда в почивните дни на третата седмица на месец август и привлича много гости от страната и чужбина.

Професионалните клубове показват най-новите си творения, като сред тях има и атрактивни за децата обемни модели на различни животни. Акцент на празника са демонстрациите на международните кайт клубове, които представят уникални модели хвърчила, често достигащи впечатляващи размери.

Участниците във фестивала се включиха с ръчно изработени хвърчила. Професионалните клубове показаха най-новите си творения, като сред тях имаше и атрактивни за децата модели на различни животни с впечатляващи размери.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.