Коронакризата приземи огромна част от самолетите по цял свят. За да намалят последиците от пандемията и да подпомогнат въздушния транспорт правителствата предприеха различни мерки. София също взе такива – намалена бе например таксата за паркиране на столичния аеропорт със 70%.

Ситуацията на летищата във Варна и Бургас, които през летния сезон обслужват много чартъри обаче никак не е розова. Спадът на чартърите за летен сезон 2020 г. на летище Бургас е 83%, а на летище Варна 80%.

Като помощ правителството оповести програма за подпомагане на компаниите, извършващи туристически чартъри до България. Те ще бъдат подпомогнати с 35 евро за всяка седалка, а разчетът за 55 млн. лева е за 400 хиляди туристи за следващите две години.

Каква обаче е ситуацията в близката и предпочитана през лятото съседна Гърция?

Според данни на Агенцията за гражданска авиация, оповестени днес, броят на пътниците на гръцките летища през седемте месеца на тази година е намалял със 74,3% в сравнение със същия период на миналата година. През юли спадът е със 72,6%.

През периода януари – юли пътниците са били 8,9 милиона, докато за същия период на 2019 г. броят им е достигнал 34,7 милиона души.

Намалени са и полетите, които от 290 859 през миналата година е спаднал до 115 492 , от които от чужбина са едва 48 062.

Намалял е общият брой на пътуващите със 72,6 %, а идващите от чужбина са намалели със 72,5 %. През юли са регистрирани 2 722 854 пътници, докато през същия месец миналата година броят им е бил 9 930 332.

От Агенцията за гражданска авиация са категорични, че пандемията от коронавирус продължава да бележи драстичен спад в пътуванията, съобщи "БГНЕС"

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.