С военен ритуал и панихида, отслужена от свещеници от Варненската и Великопреславска света митрополия, пред Паметника на загиналите офицери, подофицери и войници във войните 1912-1918 г. на старите варненски гробища беше отбелязана Архангелова задушница.

 

Венци и цветя поднесоха командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, областният управител Стоян Пасев, представители на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и на патриотични организации.

 

Дни като този действат отрезвяващо и припомнят непреходните причини за гордост от това, че сме български офицери, каза след ритуала контраадмирал Михайлов, цитиран от Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.