С по 40 лева на ден за такса "интернет" са изненадани туристите в хотел по Черноморието, съобщи NOVA TV. Цената на тази "екстра" не е била обявена предварително в онлайн офертата за почивка.

Според последните данни на Еврокомисията 2/3 от сайтовете за резервации в Европа заблуждават потребителите. При проверени 352 платформи в 235 цените не са достоверни, установиха контролните органи.

Най-често в процеса на резервиране към цената се добавят допълнителни елементи, без потребителят да е получил ясна информация за това. При 1/3 от случаите първоначалната цена се различава от крайната.

Туристка, откликнала на атрактивна оферта за морска почивка, останала изненадана, че интернетът и паркингът не са безплатни, с каквото впечатление е останала в началото.

Достъпът до глобалната мрежа струвал 40 лв. за 24 часа, а мястото за паркиране - 12 лв. и то ако има такова свободно. Снимките и действителността също се разминавали.

Сред необявените такси е и тази за имуществени щети - в размер на 100 лв., и то без да е посочено при какви условия се удържат пари от депозита.

След като "скритите" такси излизат наяве туристката и семейството й търсят връзка с хотела. "Обясниха, че ще бъде направена проверка и се извиниха за причиненото неудобство. След известно време реших пак да проверя и се оказа, че вече ги има ясно и точно упоменати в общите условия на резервацията", казва Елена.

Според Комисията за защита на потребителите в случая става дума за нелоялна търговска практика. Това дава основание за санкциониране на хотела, обясни председателят на контролния орган Димитър Маргаритов.

Експерти в онлайн резервациите съветват внимателно да проследим точно какво включват офертите преди окончателно да натиснем бутона "запази".

Според представители от бранша, ако е ясно обявена таксата от 40 лева на ден за интернет, това не е нарушение, макар, че не е добра реклама, поясняват от "Money.bg".

Наред със "скритите" такси в резервацията има и редица "скрити" условия. Като например - тези за отказ от почивката. Според офертата анулирането е безплатно. При потвърждението обаче се оказва, че това важи, само ако клиентът се откаже от почивката най-малко 5 дни предварително. След това се удържал авансов депозит в размер на 30% от цената на ваканцията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.