Поставени бяха два световни рекорда на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Брюксел. И двете постижения бяха в нетрадиционното бягане за 60 минути.

Мо Фара (Великобритания) подобри световния рекорд на легендарния Хайле Гебреселасие (Етиопия) в бягането на един час, като британецът измина 21 330 метра в рамките на едночасовото бягане. Предишното върхово постижение беше 21 285 метра на Гебреселасие от 2007 г.

Световната шампионка на 1500 и 10 000 метра Сифан Хасан (Нидерландия) се справи с 18 930 м за 60 минути. Тя подобрия досегашния върхов резултат от 18 517 метра на Дире Туне (Етиопия) от 2008 г., съобщи “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.