Часът е бил около 7:00 сутринта, когато част от тавана на подлеза на спирка "Делфинариум" във Варна, се е срутил. За щастие, няма пострадали.

Това съобщава Алекс Малева в социалната група "Виждам те КАТ - Варна" и допълва, че минути по-рано от там  са преминали няколко деца.

Вече е изпратен сигнал до дежурния в община Варна, съобщава "Moreto.net".

Снимка: Алекс Малеева

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.