ОУ „Христо Ботев“ - гр. Варна, организира пъстра палитра от занимания в Деня на отворените врати на 26 април 2024 г.
Денят ще започне с цветни предизвикателства в рамките на инициативата от пролетни мероприятия с „Вълшебната гора“, в която малчуганите и бъдещи първолаци ще се срещнат с приказни герои. Те ще преодоляват различни препятствия за да създадат своя приказен свят.
Бъдещите петокласници, пък, ще се включат в „Учебна игротека“, в която по-големите ученици по атрактивен начин ще им представят различни образователни дейности, и ще ги включат в заниманията на образователните павилиони по природни и хуманитарни науки, изкуства и спорт.
Стартът на инициативата е на 26 април от 10 ч. в двора на ОУ „Христо Ботев“ в Аспарухово!
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.