Туристите и жителите на Париж от днес отново могат да посещават знаковата за френската столица Айфелова кула. Тя бе в тримесечна блокада, заради коронавируса.

Парижката забележителност ще започне да приема посетители след най-дългото си затваряне от Втората световна война насам. В началото ще се допускат ограничен брой хора, а маските са задължителни за всички над 11-годишна възраст.

Посетителите няма да могат да се качват в асансьорите до 1 юли, допълва БНР, за да се осигури безопасно разстояние между хората и да бъде ограничен рискът от заразяване. Също така качването и слизането ще се извършва по различни стълбища. Предвижда се също ежедневно почистване и дезинфекция на обществените пространства на кулата.

Световноизвестният паметник на културата и емблема на Париж, тази година навършва 131 години. Всяка година приема около седем милиона посетители, а около три четвърти от тях са чужденци.

Друга известна забележителност на френската столица - Лувърът, ще отвори врати на 6 юли.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.