арненският окръжен съд и днес не даде ход на разпоредителното заседание и отложи производството за потъването на кораба „Хера“ за 29.10.2020г, съобщава пресслужбата на Окръжен съд -Варна.

Петчленният съдебен състав намери, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Това са несвоевременното призоваване на двама от пострадалите украински граждани, които чрез съдебна поръчка със съдействието на Евроджъст са били уведомени на 24.09.2020 г. за датата на делото и възможностите им да бъдат конституирани като граждански ищци и частни обвинители. Съдът посочи, че не е бил спазен законният 7 дневен срок от връчване на книжата, за да могат чуждите граждани да организират защитата си в България и да изпратят свое становище. Пречка за даване ход на делото е и нередовното призоваване на двама от роднините на загиналите български моряци, на които в досъдебната фаза не са им били разяснени правата и те не са били задължени да посочат адрес за призоваване.

Съдебният състав прецени, че делото може да бъде гледано задочно и неявяването на подсъдимия Стефчо М. технически директор и ръководител „Морски операции“ във фирмата „Провидънс шипинг енд трейдинг“ ООД менажирала „Хера“ не е пречка за отлагане на производството. Той остана единственият обвиняем за потъването на кораба, след като стана ясно че вторият подсъдим – Милен Б. генерален директор и ръководител „Експлоатация“ на фирмата е починал. Стефчо М. все още се издирва, обявен е за национално и международно издирване. Справка от държавна агенция „Морска администрация“ показва, че няма информация лицето да има сключени трудови договори с работодатели. Данните на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ към МВР сочат, че Стефан М. е напуснал страната на 26.06.2019 г. и към момента не е установено местонахождението му.

Окръжен съд – Варна ще изисква също изпълнение на съдебната поръчка в цялост, за да бъдат издирени всички живи роднини на загиналите украински моряци и да бъдат уведомени за техните права.

Корабът „Хера“, плаващ под камбоджански флаг, потъна преди 16 години - на 13 февруари 2004 г. на около 14 км. от северния вход на „Босфора“, при разразила се буря. По време на инцидента загинаха 19 моряци - 17 българи и двама украинци.

Разследването започна няколко дни след инцидента под ръководството на Софийска градска прокуратура. През 2010 г. беше спряно, тъй като не бяха събрани категорични доказателства за самоличността на извършителя. Възобновено бе на 9 май 2013 г. Разследването приключи 15 години след потъването на „Хера“, като обвинителният акт бе внесен в Софийски градски съд (СГС) през ноември 2019 г. Като

обвиняеми бяха привлечени Милен Б., генерален директор и ръководител „Експлоатация“ на фирмата „Провидънс шипинг енд трейдинг“ ООД менажирала „Хера“ и техническият директор и ръководител „Морски операции“ във фирмата Стефчо М.

С разпореждане от 17.12.2019 г. СГС прекрати съдебното производство и го изпрати по компетентност на Окръжен съд – Варна. Мотивите са, че престъпленията са извършени в морския град, където са и постоянните адреси на двамата подсъдими. Другият аргумент за препращането е фактът, че само 5 от свидетелите по делото са от София, а от останалите 103-ма повечето са с местожителство във Варна, а отделни свидетели са от близки населени места - Бургас, Добрич, Шумен.

Делото беше образувано в Окръжен съд Варна на 23 декември 2019г.

Привлечени като свидетели по делото са 129 души, като 21 са чужди граждани (от Украйна, Турция, Гърция и Италия). Вещите лица са 17.

За престъплението НК предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 10 до 20 г., доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.