Празненствата за Нова година в Рио де Жанейро, които традиционно събират до три милиона души по плажовете и улиците на града, ще бъдат отменени заради епидемията от коронавирус, предаде БГНЕС.

Това съобщиха от общинската компания за развитие на туризма в града.

Кметът Марсел Кривела ще представи алтернативни варианти за тържества без прякото участие на граждани и туристи, използвайки цифрови платформи и телевизионни предавания.

Празненствата ще бъдат изцяло финансирани от извънбюджетни средства, а ресурсите на града ще бъдат насочени за борба с епидемията.

Бразилия е на второ място в света по брой заразени с коронавирус - над две милиона и 300 хиляди случая, подчерта БНР.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.