Товарен влак на частен превозвач е дерайлирал на гара Девня. Инцидентът е предизвикал отмяна на влаковете от Варна за Суворово, съобщи БНТ.

Закъснение от 67 минути за влака от Суворово за Варна е отчетено в разписанието на жп гара Варна. По разписание влакът трябваше да пристигне в 15.07 часа във Варна. Пътниците се извозват с автобус. (АВТ 28205).

В участъка Варна - Суворово е отменен Крайградски пътнически влак 28204, който по разписание трябваше да пристигне в 16.44 часа. Пътниците ще бъдат превозени с автобус.

С 18 минути засега закъснява влакът от София (Север) за Варна (БВ 2613).
Заради повреда в контактната железопътна мрежа на гара Подуяне в София със закъснение се движат влакове в различни направления.

Отменени са влакове по направление Септември - София, Костенец - София.

От БДЖ съобщиха, че аварията е станала рано тази сутрин около 6:30 часа. Час по-късно движението на композициите е било възстановено.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.