Картината на френския импресионист Клод Моне "Езерото с нимфите" (1917-1919) беше продадена за 74 млн. щатски долара на аукцион в Ню Йорк, организиран от "Кристис", съобщи АФП, цитирана от БТА.

Общата сума от продажбите на аукциона, проведен в четвъртък, е 640 млн. долара.

"Кристис" е собственост на холдинга "Артемис", притежаван от френския милиардер Франсоа Пино.

Големите есенни търгове на аукционната къща "Кристис" и големия й конкурент "Сотбис", са от 7 до 15 ноември.

Аукционът от четвъртък вечер е подобрил рекорд от 2017 г. за продажби в една вечер на произведения на изкуството от различни колекции.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.