Археолози са се натъкнали на детски рисунки на гладиаторски битки, нарисувани с въглен върху стените на една от къщите в древния римски град Помпей, съобщи Ройтерс, цитирана от Агенция „Фокус”.

Отбелязва се, че скици на гладиаторски фигури с тояги са открити по време на разкопки, проведени в Помпей през последните месеци. Рисунките са направени от деца на шест-седем години, твърдят учените.

Освен това археолозите са се натъкнали на очертанията на три малки ръце, две фигури, играещи с топка, сцена на лов, вероятно на глиган, и двама бойци, единият от които лежи на земята.

Психолози от университета в Неапол смятат, че откритите рисунки изобразяват събития, които децата са видели, а не са измислени.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.