По-стриктни и масови ще бъдат проверките на заведенията във Варна от тази вечер, съобщи областният управител Стоян Пасев. Причината е, че има сигнали за това, че много от тях работят в забранените часове.

"Аз имам сигнали за поне 6 заведения, които отварят задните си входове и правят тайни събирания на клиенти", каза областният управител пред Радио Варна.

На 26 октомври областният щаб за борба с коронавируса във Варна взе решение всички нощни заведения, в това число барове, клубове и дискотеки на територията на Варненска област да бъдат затворени от 30 октомври до 13 ноември.

Заповед от 13 ноември здравният министър проф. Костадин Ангелов гласи, че се преустановяват посещенията в дискотеки, пиано барове, нощни барове, бар клубове и бар вариетета.

Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.

От ОД на МВР - Варна заявиха, че ще осъществяват контрол по изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването и стриктно ще следят за изпълнението на въведените противоепидемичните мерки и при констатиране на нарушения, нарушителите ще бъдат санкционирани.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.