С Олимпийски игри започват днес празничните дни на Аксаково. По традиция градът празнува в последната неделя на август, но тази година тържествата ще продължат 3 дни.

Съботната празнична програма продължава от сцената на читалище „Просвета 1905" с изпълнения на местните колективи, а малко по-късно тя ще продължи с „Джи Джи БиДжи".

В 21:00 ч. се очаква да започне концерт на професионалния фолклорен ансамбъл „Добруджа".

В неделния ден програмата включва Празнична Света литургия в храма „Св. Успение Богородично" в града, ретро рали и редица детски и спортни прояви.

Ще припомним, че на 27.05.2004 г. Правителството прие решение за обявяването на село Аксаково, област Варна, за град. Идеята е подкрепена от Общинския съвет на община Аксаково и от областния управител на Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.