От днес, 5 октомври (понеделник) ще бъде преустановено обслужването на автобусна линия №31А, съобщават от "Градски транспорт" за Moreto.net.

Промяната се налага заради затварянето на ул. „30-а“ за строеж на „Уличен водопровод ф160 и битова канализация по бул. „Св. св. Константин и Елена“.

Строително-монтажните работи по график са предвидени до 15 декември.

Закупените абонаментни карти за линия № 31 А за октомври ще се признават за редовен превозен документ в линия № 9 и № 409 до и от спирка „Ботаническа градина“, както и в автобуси по линия № 31 (жп гара – „Виница“).

Снимка: БНТ 2

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.