В 9.30 сутринта на 18-ти август - Деня на подводничаря на територията на фирма „Инком“ в гр. Белослав с военен ритуал по случай 66-та годишнина от създаването на Осми отделен дивизион подводни лодки и възстановяването на подводното плаване в България тържествено ще бъде открит музея на подводна лодка „Слава“. Съорганизатори са Съюзът на подводничарите, Военноморските сили на Република България и Фондация "Белославско стъкло”, която инициира превръщането на подводницата в музей.

След тържествената част, до 12 часа „Слава-музей” ще бъде отворена за посещение на семействата на подводничарите, които са близо 1000 човека от всички поколения. След 13 часа днес подводницата ще бъде отворена за широката публика.

Всички средства получени от продажба на билетите ще бъдат вложени в дейности, свързани с пълното възстановяване на последната ни подводница. Тя е дълга 76 метра и е широка 7 метра, а максималната дълбочина на потапяне е била 300 метра. Работното време е от понеделник до събота от 09:00 до 15:00 или с предварително обаждане. За да продължи поддръжката и възстановяването й се събира входна такса за възрастни - 12 лева, а за деца - 6 лева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.