Уважено е искането на Районната прокуратура в Търговище за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на обвиняем, причинил тежка телесна повреда на свой познат.

Привлеченият към наказателна отговорност за причиняване на тежка телесна повреда на свой познат Ивайло В. от днес е с мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Това се случи, след като състав на Районния съд в Търговище е уважил искането на Районната прокуратура.

31-годишният Ивайло В. е с обвинение по член 128, ал. 2 от НК за причиняване на тежка телесна повреда на 52-годишния А.И. от Търговище, изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

На 21 август тази година Ивайло нанесъл удар с мотика в главата на 52-годишния мъж от Търговище, с когото имали стара вражда. Престъплението е извършено пред дома на пострадалия, който е бил приет в болницата в тежко състояние и с опасност за живота.

Определението на Търговищкия районен съд подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.