Турция разпореди промяната в статута на бившата византийска църква „Христос Спасител“ в Истанбул, която от 1945 г. работи като музей. Ердоган я превърна в действаща джамия с президентски декрет, публикуван днес в Държавен вестник, точно както се случи с емблематичната „Света София“.

Храмът „Христос Спасител“ е построен през IV в. като част от манастирски комплекс извън стените на Константинопол. Обявен е за джамия 50 години след превземането на византийската столица от османлиите през 1453 г.

Турците покриват християнските изображения под гипсов слой, но след превръщането на джамията в музей през 1945 г., фреските и мозайките са реставрирани и от 1958-а са изложени за туристите. Също като „Света София“, „Христос Спасител“ е паметник на ЮНЕСКО.

Храмът музей се намира в квартал „Фатих“, като църква е известна като „Христос Спасител“ в Хо̀ра, а като джамия – Карие.

Стъпки, водещи към решението на Ердоган, са предприети още през ноември 2019 г., когато Държавният съвет на Турция (последна съдебна инстанция) отсъжда, че декретът от 1945 г. не съответства на закона. Но последната крачка, която връща статута ѝ на джамия, тогава не е предприета до декрета от 21 август, петък, съобщи "Площад Славейков".

Президентът Ердоган все още не е обявил кога ще бъде първата молитва в джамията. Остава въпросът дали християнските мозайки и фрески от „Христос Спасител“ ще бъдат покривани по време на мюсюлманските молитви, както този проблем бе решен на първата петъчна молитва в „Света София“ от 24 юли тази година.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.