Варна има още един европейски шампион от първенството по карате киокушин в Будапеща, съобщи БНР. След Димитър Карбов със злато ще се прибере в морската столица и Зорница Костова (СК "Ичи Геки"). Тя сепребори за златния медал в конкуренцията на 21 състезателки.

Първенството в Унгария е за всички възрастови групи, включително мъже и жени. България спечели 5 европейски титли на това мащабно събитие, в което взеха участие над 650 състезатели от 20 страни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.