48-годишен мъж бе осъден за нарушаване на мерки за карантина по време на извънредно положение, съобщават от Районен съд - Варна. На подсъдимия бе наложено наказание „пробация“.

В продължение на 6 месеца той подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, както и на задължителни периодични срещи с пробационен служител, също за срок от половин година.

На 4 април тази година, след пристигане на ГКПП Дунав мост с камион, осъществяващ международен транспорт, на основание издадено предписание от Регионална здравна инспекция - Русе, подсъдимият бил поставен под задължителна 14-дневна карантина във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.

Той посочил адрес, където трябвало да изпълнява карантината и да не напуска жилището, но на 14 април 2020 г. нарушил противоепидемичната мярка и отишъл до търговски обект, с намерение да пазарува. Нарушението е установено след подаден сигнал при проверка от полицейски служител.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок, съобщава "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.