Трима младежи бяха осъдени за кражба в съучастие от вендинг автомат, намиращ се в кв. Трошево във Варна, съобщиха от Районния съд във Варна.

Кражбата става в ранните часове на 11 януари 2018 г. в квартал „Трошево“ във Варна. Чрез използване на неустановено техническо средство, подсъдимите счупили пантите на вратата на вендинг кафемашината и отнели пластмасов монетник и каса, с наличната в тях сума от 87 лева. Общата стойност на инкриминираните чужди вещи е за над 400 лева. По подаден сигнал за разбитата машина и по записите от охранителните камери тримата съучастници в извършването на кражбата са разкрити.
 

За конкретното деяние съдът наложи на двама от подсъдимите - 22-годишни от Девня, условни наказания от по 3 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване бе отложено с изпитателен срок от 3 години. Третият подсъдим, 21- годишен варненец, следва да изтърпи наказание „пробация“, като за срок от 2 години подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и за същия срок трябва да провежда срещи с пробационен служител Наказанията бяха наложени по силата на постигнато в съдебна зала споразумение.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.