На 10.11.2020 г. състав на Окръжен съд Варна призна за виновен за държане с цел разпространение на значително количество наркотични вещества Б. Д., на 25 години.

Окръжната прокуратура бе внесла обвинителен акт за извършено от него деяние по чл. 354а, ал. 2, изр. 1, вр. ал.1 от НК, осъществено на 22.05.2020 г. в гр. Варна.

При задържането на лицето, от него, от дома на родителите му и от наети от него квартири са били намерени и иззети общо 966.132 гр. марихуана, 1896.59 гр. амфетамин и 36.59 грама кокаин – в различни разфасовки и количества и с различно качество на наркотичното вещество.

Общо наркотиците са оценени на 61505.54 лв., от които марихуаната на 5796.79 лв., амфетамина на 47414.75 лв. и за кокаина на 8294 лв.

Тези цени са нормативно определени. На черния пазар количеството задържани наркотици струва много повече.

За държането им с цел разпространение съдът наложи на Б. Д. наказание лишаване от свобода за срок от две години и глоба в размер на десет хиляди лева.

Наблюдаващият прокурор е недоволен от размера на наложеното наказание и ще го протестира в законоустановения петнадесет дневен срок след обявяване на присъдата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.