29-годишната неправоспособна водачка Розалина М. получи осъдителна присъда от състав на Варненския окръжен съд, който я призна за виновна за причиняване по непредпазливост смъртта на пешеходец на пешеходна пътека.

Делото се разгледа при условията на съкратено съдебно следствие, след като подсъдимата призна всички факти и обстоятелства в обвинителния акт на Окръжната прокуратура във Варна.

Съдът й наложи наказание 4 години и 6 месеца лишаване от свобода, които намали с една трета заради съкратената съдебна процедура, като й наложи наказание 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение бе отложено на основание член 66, ал. 1 от НК с изпитателен срок от 5 години.


Престъплението по член 343, ал. 3, буква“б“ от НК е извършено на 6 септември 2018 г. При управление на автомобил „Мерцедес“ подсъдимата Розалина М. нарушила правилата за движение по пътищата и на пешеходна пътека причинила смъртта на 84-годишен пешеходец.

По време на разследването се оказало, че водачката управлява автомобила, без да има необходимата правоспособност. В тежест на осъдената са и направените по делото разноски в размер на 950 лева.

Присъдата на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд в 15-дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.