Гласовете на хората със светско мислене не се чуват в Турция, заяви в интервю за „Дойче Веле“ писателят Орхан Памук на въпрос за превръщането на музея „Света София“ в джамия. Смяната на статута на сградата от културен паметник в действащ мюсюлмански храм противоречи на заветите на Ататюрк и заплашва да отнеме светския характер на турската държава.

„Това (решението на Ердоган – бел. ред.) просто означава, че вече не уважаваме секуларизма на Кемал Ататюрк, искаме да бъдем популярни, популисти, да се заиграем с популярния ислям и да покажем, че вече не сме доволни от Запада – коментира нобеловият лауреат. – Аз не одобрявам това послание, критикувам го, но съм изненадан, че опозицията тук не го оспорва. Властта си мисли, че това е много популярно решение и за жалост наистина е такова, приветствано както от турците, така и от духовните власти в „Света София“.“

На 10 юли Държавният съвет на Турция отмени решение на Кемал Ататюрк от 1934 г. за превръщането на храма в музей. Часове по-късно президентът Ердоган обяви, че е подписал декрет за смяната на статута на сградата, превръщайки я в действаща джамия. На 24 юли в „Света София“ се проведе първата мюсюлманска молитва от близо век насам.

Една от причините, поради които интелектуалците и хората, които са против решението, не се обявяват публично против него, е фактът, че в Турция няма свобода на словото, казва Памук. Превръщането на музея в джамия показва на света, че държавата вече не е едновременно светска и религиозна, единственото нещо, което различава републиката от останалите ислямски държави.

 

„Всички турци, дори тези, които гласуват за управляващата „Партия на справедливостта и развитието“, открито или тайно се гордеят с това, че се различават от останалите мюсюлмански нации, заявявайки, че също като европейците ние сме и секуларисти, в което се крие уникалността на Турция. Сега те отнемат тази гордост на турците да бъдат едновременно мюсюлмани и секуларисти. Тъкмо това бе проектът на Кемал Ататюрк“, твърди писателят пред “Дойче веле”, цитиран от “Плащад Славейков”.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.