51-годишният Сашо Б., който е бил привлечен към наказателна отговорност от Териториалното отделение в Нови пазар към Районната прокуратура в Шумен за изнасилване на възрастна жена ще остане в ареста. Днес състав на Районния съд в Нови пазара уважи искането на прокуратурата и със свое определение му взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ . Сашо Б. е многократно осъждан.

На 28 срещу 29 август т.г. в село в община Нови пазар той влязъл в дома на самотно живееща 79-годишна жена. Тя била легнала и след като видяла, че някой влиза в стаята й, се изправила. Сашо Б. ударил жената, блъснал я на леглото и я изнасилил. След извършване на престъплението напуснал дома на възрастната жена.

Тя не разполагала нито с домашен, нито с мобилен телефон, за да подаде сигнал в полицията. Посред нощ тя тръгнала пеш от селото до Нови пазар, за да подаде сигнал в Районното управление на МВР срещу извършителя, когото разпознала.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.