"Наша отговорност е да се опитаме да направим нашето общество спокойно място за дискусии, дебати и място, на което всеки може спокойно да изрази мнението си", пишат от Би Би Си.

Почти една трета от спортистките на Великобритания казват, че са ставали обект на някакъв вид онлайн тормоз в социалните мрежи, според новото изследване на Би Би Си. Това число е двойно по-голямо от резултата в същото изследване преди пет години.

Затова от BBC Sport излязоха с остра позиция срещу интернет троловете и се заканиха, че омразата няма да победи. От медията спуснаха някои правила, които, ако бъдат нарушени, Би Би Си си запазва правото да блокира потребители и дори да ги предава на полицията, ако сметне, че има достатъчно причини за това:

"Би Би Си е на всички, заради което трябва да представлява всеки един от нас.

Това означава, че BBC Sport покрива широк спектър от спортове и истории.

Но докато го правим, секциите с коментари в социалните мрежи честно привличат и коментари на омраза.

Искаме нашите платформи да се превърнат в спокойно място за дискусии, конструктивна критика, дебати и такова, на което спокойно да изразявате мнението си. Знам, че огромната част от вас - нашите 33 милиона фенове в социалните мрежи, искате същото.

Затова ще направим следното:

Ще блокираме всеки, който публикува думи на омраза в секцията за коментари;

Ще уведомяваме властите за най-сериозните случаи на омраза;

Ще се постараем да превърнем профилите си в приятно и доблестно място;

Ще продължаваме да отразяваме все повече женски спорт и ще продължаваме да показваме проблемите около равенството в спорта.

***

Заедно ще направим социалните мрежи спокойно място за всички."

От Би Би Си подканят и всеки потребител също да докладва, когато стане свидетел на онлайн тормоз на база на раса, цвят на кожата, джендър, националност, етнос, инвалидност, религия, сексуалност, пол, възраст или класа, пише “ webcafe.bg”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.