Днес времето ще е променливо облачно. Термометърът ще показва в първия ден на октомври от 10 до 22 градуса.

По морето облаци ще скриват слънцето, а температурите също ще достигнат до 22 градуса, а в югозападна България - до 23-24 градуса. В планината ни очаква облачно време, но топло за сезона. Сутринта градусите ще са 1, а през деня 14.

В петък слънцето се завръща с пълна сила и температурите ще са от 10 до 25 градуса. В планината ще е топло, от 3 до 17 градуса, с променлива облачност.

По морето максималните градуси ще достигнат 25, но времето ще бъде променливо и облачно. Очаква се в понеделник температурите да стигнат над 30 градуса, съобщава “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.