Окръжна прокуратура Варна внесе в съда обвинителен акт срещу В. А., на 52 години. На 09.05.2020 г., на Аерогара Варна, обвиняемата направила опит да заплати чекиране на багаж към компания „WIZZ AIR“ с две банкноти с номинал от по 50 евро.

Качеството на фалшификатите било ниско и те веднага били разпознати от служителя, пред който били представени. Така довършването на престъплението било осуетено.


От заключението на изготвената по делото техническа е установено, че двата броя банкноти с номинал от по 50 евро, предоставени от обвиняемата за плащане на дължими такси, не са истинско платежно средство. Те са с идентичен сериен № Р227873010864, отпечатани са с лазерен принтер, хартията, от която са изработени е нискокачествена, не притежават водни знаци и осигурителни нишки, а надпис на турски език GECERSIZDIR, което в превод означава НЕВАЛИДЕН.


Прокуратурата е отчела като смекчаващо вината обстоятелство чистото съдебно минало на В. А.
Ако бъде призната за виновна, тя може да получи наказание лишаване от свобода от две до осем години.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.