В 16 района на Гърция действат строги ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса.

Областите Атика и Солун са основните огнища на разпространение на вируса. Четири острова са с карантинни мерки по информация от Министерството по защита на гражданите.

Властите следят за спазване на изискванията за дистанция и носене на маски. Вече над 7 хил. са глобени със 150 евро за липса на предпазна маска. Голяма част от заразените с вируса са присъствали на семейни тържества без да спазват необходимата дистанция, съобщават лекарите.

В повечето райони вече допустимата бройка е 50 души на едно място, а при неспазване се глобяват всички, които присъстват на събирането. Глобата за организатора на събитието е 5 хил. евро.

За първи път от началото на пандемията около 50 полицаи са с положителна проба. Предполага се, че са заразени по време на служба. Обеззаразяват полицейски участъци, поставят под карантина колегите на заразените служители на реда.

Най-засилени са проверките в туристическите райони. От полицията съобщават, че само единични са случаите на нарушения на Халкидики. Туристите носят маски навсякъде и продължават почивката си, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.