Разраства се огнището на коронавирусна инфекция в производственото предприятие в Стражица. С положителни тестове на заболяването са 22-ама от работниците и служителите.

Въпреки предприетите противоепидемични мерки, огнището на Covid-19 в предприятието от хранително-вкусовата промишленост Стражица се разраства. През последното денонощие са диагностицирани още 11 новозаразени. Дружеството продължава работа. Общинският оперативен щаб отмени фестивала на житената питка в Стражица и предстоящите традиционни събори в 6 от селата.

С положителни тестове от последното денонощие в областта са нови 16 пациенти. Активните случаи на заболяването в региона са 67, като 26 са на болнично лечение, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.