Голям горски пожар бушува край Свиленград, съобщава bTV.

Огнената стихия бързо се разраства между селата Дервишка могила, Левка и Студена.  Пламъците вече обхванаха смесената гора наоколо. Към момента жителите на трите населени места не са застрашени.

Огнищата на пожара са две, съобщиха специалистите. На място огнеборци от 7 екипа се борят със огнената стихия. В гасенето се включват горски служители и доброволци.

Предполага се, че пламъците са тръгнали от искра, запалена от трактор, който е почиствал в района, допълва bТВ, цитирана от "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.