Сутринта ще преобладава облачно време, а на места ще има намалена видимост. По-късно облачността ще намалее, а видимостта ще се подобри. Ще духа слаб предимно северен вятър. Максимални температури между 10 и 15 градуса, за Варна около 14. Вълнение на морето 1-2 бала. Температура на морската вода 15-16 градуса.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.