Община Девня организира благородна инициатива в подкрепа на Мирослав Миленов Тодоров, който е на 2 години и живее в град Девня. Поставена му е диагноза – Детска катаракта, а семейството му има нужда от събиране на средства за оперативна интервенция и лечение.

Операцията ще се състои на 16 юни в град Варна.

Кметът Свилен Шитов предаде лично събраните средства на майката на малкия Мирослав, които са в размер на 1260лв.

Той благодари на всички, които бяха съпричастни към тази кауза, на всички граждани и на всички, които поставиха урни за събиране на средствата.

Инфо център в Общинска администрация-Девня
Магазин за хранителни стоки “Данна”, кв. Девня-1
Магазини за хранителни стоки “Тибог” – на ул. Просвета, кв. Девня-2
Магазин за хранителни стоки “Тибог” срещу читалище Просвета, кв. Девня-1;
- Магазин за хранителни стоки “Бенесита”, кв. Девня-1;
- Магазин за хранителни стоки “Сезам” до бл. 70;
- Магазин за хранителни стоки “Йово” на ул. Дунав
- Магазин за цветя и подаръци “Галеника” на ул. Просвета
- Супермаркет СВА
- Борса “ОКИ”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.