След броени дни предстои да бъде изпратен поредния випуск, който завършва средното си образование в град Девня. По традиция в навечерието на дипломирането на младежите общината прави жест към абитуриентите, които са загубили някого от родителите си.

Днес трима зрелостници получиха по 300 лв., които да им помогнат да направят първата си самостоятелна крачка в живота. Със сигурност той ще им поднесе и радостни, и трудни мигове, но ако вярват в себе си и не спират да усъвършенстват уменията си, със сигурност ще успеят в попрището, което са избрали да се реализират! Нека срещат по-малко препятствия по пътя си и да бъдат упорити! На добър час!, пожела във фейсбук страницата си кмета на Девня Свилен Шитов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.