Община Дългопол получи безвъзмездно нов ученически автобус. С помощта на министерството на образованието тук пристига шеста поредна машина за нуждите на нашите деца, съобщи кметът на общината Георги Георгиев.

Той уточни, че за пета поредна година, правителството на ГЕРБ и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, подкрепят община Дългопол и в сферата на образователната инфраструктура.

Затова сега тук дойде шести поред чисто нов автобус-AKIA-35 +1 местен, който ще се включи в ученическата транспортна схема на общината през учебната 2020/2021 г.

Ще припомним, че с новото попълнение, автобусният парк на общината вече наброява 12 превозни средства, от които 6 нови на обща стойност 2 000 000 лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.