В Областния информационен център – Варна, на 20 септември т.г. бяха представени резултатите по проекта „ЕКОТУРНЕТ/Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“.
Неговата продължителност бе в рамките на 30 месеца, а общият му бюджет включва 795 118, 24 евро. Той е финансиран от „Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020“. Водещ партньор по проекта е Областна администрация Шиле – Истанбул, Република Турция, а партньори са Регионална агенция за развитие на регион Запорожие – Украйна, Община Ксанти - Република Гърция, Фондация „Кавказка околна среда – Грузия“ и община Бяла.
Като партньор по проекта община Бяла разполага с бюджет в размер на 132 912, 24 евро. На територията на общината е изпълнена дребна по мащаб инфраструктура, включваща 3 велосипедни маршрута 9 (два основни и един кръгов, свързващ основните), 1 кула за наблюдение на птици и 9 места за отдих по трасетата на велосипедните маршрути.
„Целта на Проекта „ЕКОТУРНЕТ“ е да допринесе за развитието и разнообразяването на дейностите по екотуризъм”, съобщи Коста Стоянов, координатор на проекта от община Бяла. Той уточни, че с тази нова инициатива се търси баланса на защитата и използването на природните и културните ресурси, за да се подобри благосъстоянието на хората, които живеят крайбрежните зони на Черно море.
„По този начин целим да се разнообразят дейностите, които в момента са ограничени до конкретни маршрути и теми за чуждестранни посетители в съответствие с природните и културните потенциали на региона”, поясни Коста Стоянов като допълни, че се създават разнообразни маршрути и локации за екотуризъм. Те ще допринесат за увеличаване броя на туристите и приходите от тяхното посещение, което ще облагодетелства местните фирми и хората от региона.
За целта община Бяла подготвя 5 туристически пакета, които ще бъдат предлагани от туроператорите.
Вече са готови 3 маршрута, маркирани с табели и знаци в съответните цветове. Във всеки от тях има изградени места за отдих и възможност за направата на прекрасни снимки на величествената природа.
“Червеният маршрут е с дължина над 20 км, разясни Кристияна Казанджиева, ръководител екип “Екотуристическа експертиза“. Той започва от центъра на Бяла, преминава през Екопарк “Еника”, насочва се към място за отдих край пътя за с. Горица. След това маршрутът преминава през землището на с. Самотино и стига до плажа на курорта „Шкорпиловци“.
„В жълтия маршрут може да се види специална кула за наблюдение на птици”, допълни Кристияна Казанджиева, като заяви пред присъстващите, че неговата дължина е около 10 км. - Започва от Античния комплекс „Бяла“, преминава край плажа “Бялата река”, чешма “Алекса”, кулата за наблюдение на птици и се излиза до мястото за отдих на плажа “Кара дере север”.
Третият е т.нар. Син маршрут. Той свързва жълтия и червения маршрути. Общата му дължина е малко над 6 км.
„Този свързващ маршрут дава прекрасната възможност да се обединят два веломаршрута със съвсем различен характер (Бяла - Шкорпиловци и Бяла - Карадере), разказа Здравко Василев от варненския велоклуб “Устрем”, който също участва в разработването на проекта. По този начин желаещите да се включат велосипедисти ще направят едно по-голямо кръгово каране.
“Ще се получи каране на по-голяма дистанция, но и едно ново и много по-разнообразно изживяване”. В тази отсечка преобладава най-вече гората, но има две места, които си заслужава да се посетят. Едното е скритата и почти неизвестна природна забележителност “Канарата” - огромен скален навес, малко езеро и водопад, а другото е прекрасната гледка над Черни нос.
Международният проект „ЕКОТУРНЕТ/Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ дава възможност да обединим усилията на черноморските страни в региона, за да развият еко туристически дейности в 5-те региона, обобщи Коста Стоянов. - Така общо по проекта страните-участнички са създали18 маршрута и 48 места. Изпълнени са дребни по мащаб инфраструктури, в т.ч. 10 велосипедни маршрута, 6 туристически пътеки, 2 образователни маршрута, 4 кули за наблюдение на птици, 32 места за отдих и 10 фото банки. Направени са уеб портал на 6 езика, както и мобилно приложение.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.