Областният кризисен щаб във Варна обсъжда предложения, свързани със затягане на мерките за безопасност заради увеличаване на случаите на заразени с коронавирус. Едно от тях е затварянето за две седмици на нощните заведения, считано от 30 октомври, както и ограничаване до 6 души на броя на клиентите на една маса в заведенията, съобщи за Радио Варна областният управител Стоян Пасев. Друга мярка предвижда намаляване до 30 процента на зрителите в театралните и киносалони, както и недопускане на външни хора във физкултурните салони в училищата.

Има и предложение на сватбените ритуали и кръщенетата да присъстват само младоженците, кръстниците и длъжностните лица. Очаква се гласуването на всички членове на кризисния щаб, за да се официализират предложенията. Обмисля се и пенсионерските клубове да бъдат затворени. Обслужването на гражданите в общинските администрации и държавните институции ще става при осигуряване на по 2.5 кв. м. площ за клиент.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.