„На този етап няма причина да променяме мерките в училищата. В сравнение с 15 септември имаме много леко увеличение на броя на карантинираните учители и ученици. Това не бива да ни успокоява, тези епидемии са известни с това, че понякога много бързо се разрастват – като пожар. И е важно да се спазват мерките в училище“. Това обясни министърът на образованието и науката проф. Николай Денков пред БТВ.

Министърът подчерта, че ако има деца със симптоми, учителите незабавно трябва да ги изведат от клас и да уведомяват родителите и РЗИ.

„Няма натиск върху учители да се ваксинират. Има информация, че ваксинирането намалява много вероятността от по-тежко заболяване и вероятността от летален изход“, категоричен бе проф. Денков.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.