В сградата на бившето Оздравително училище „Д-р Никола Димитров“ (т.нар. „климатично училище“), което се намира в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, може да се изгради детска градина с яслени групи. Това стана ясно по време на оперативката на кмета на града Благомир Коцев.

Теренът е с площ около 3 дка, 100% общинска собственост, но има голяма денивелация. На сградата е правено техническо и конструктивно обследване преди година и половина и тя е в лошо състояние, докладваха от архитектурната дирекция. По техни данни, площта е малка за училище, но би могла да се използва за детска градина и ясла. Това ще осигури места за децата от „Виница“ и курортните комплекси.

Кметът Коцев нареди още да се направят проучвания и частни сгради, които да се ползват под наем за детски градини или ясли за районите с много младо население - „Приморски“ и „Одесос“. Мярката ще е временна до построяването на нови сгради.

По време на оперативката от двете ресорни дирекции – „Образование“ и „Здравеопазване“ докладваха за приема в детските заведения. В градините вече е приключил първият етап на класирането. Има райони, в които няма свободни места, както и такива, в които има много свободни места, отчетоха от ресорната дирекция. От утре, 11 юни, започва подаването на заявления за второ класиране. За него родителите посочват само детски градини, за които има обявени свободни места. В самостоятелните детски ясли третото голямо класиране ще се проведе на 28 юни. За 120 деца в града се изплащат компенсации, че не са приети в общинска ясла, поясниха днес от здравната дирекция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.