Областният управител професор Андрияна Андреева,‭ ‬която е призвана да бъде гарант за прозрачност на избирателния процес и на организацията му на територията на област Варна,‭ ‬проведе първата от поредицата работни срещи с представители на институциите,‭ ‬които носят отговорност за подготовката,‭ ‬охраната,‭ ‬логистиката,‭ ‬на дейностите за превенция,‭ ‬предотвратяване и противодействие на престъпленията,‭ ‬свързани с изборите.‭

На срещата‭ ‬присъстваха‭ ‬председателят на РИК‭ ‬– Варна Велин Жеков,‭ ‬комисар Атанас Михов‭ ‬– зам.‭ ‬директор на ОД на МВР Варна,‭ ‬комисар Тихомир Тотев‭ ‬-‭ ‬началник на РДПБЗН‭ ‬– Варна,Красимир Конов‭ ‬– Окръжен прокурор на Варна,‭ ‬двамата заместник областни управители Изабела Иванова и Огнян Рачев,‭ ‬както и директорът на Дирекция‭"‬Административен контрол,‭ ‬регионално развитие и държавна собственост‭"‬ в ОА‭ ‬-Варна Мирена Дамбова.

Беше‭ ‬обсъдена готовността на институциите за участие в изборния процес и предприетите конкретни мерки за създаване на необходимата организация,‭ ‬за осигуряване нормалното протичане на изборите за‭ ‬членове на ЕП от Република България и за народни представители,‭ ‬насрочени за‭ ‬9‭ ‬юни‭ ‬2024г.

Председателят на РИК‭ ‬– Варна Велин Жеков вярва,‭ ‬че вече са отработени всички детайли по съвместната работа на РИК с институциите,‭ ‬които осигуряват охраната на изборите.‭ ‬Охранителната дейност ще бъде активирана‭ ‬10-на дни преди изборния ден,‭ ‬когато започне раздаването на изборните книжа и материали,‭ ‬както и при доставянето на машините.‭

По традиция основната тежест‭ ‬по охраната,‭ ‬логистиката и сигурността‭ ‬на изборния процес се пада на органите на МВР.‭ ‬Старши комисар Атанас Михов,‭ ‬заместник директор на областната дирекция,‭ ‬припомни,‭ ‬че на последните избори‭ ‬1152‭ ‬служители на МВР‭ ‬са били ангажирани в изборния процес и очаква броят им да не се промени‭ ‬за предстоящите избори. Привличат се служители от други‭ ‬специализирани‭ ‬служби.‭ ‬До настоящия момент има създаден щаб,‭ ‬както и планове за действие.‭ ‬Провеждат се регулярни срещи с институциите,‭ ‬създаденае организация за получаване на сигнали за изборни нарушения,‭ ‬които по традиция ще се оповестяват от Пресцентъра на МВР.‭ ‬Както на миналите избори,‭ ‬така и сега,‭ ‬съвместно с кметовете в общините‭ ‬ще‭ ‬се предприемат действия за предотвратяване на порочни практики за купуване на гласове.‭ ‬Основни дейности за служителите на МВР ще бъдат охрана на секциите,‭ ‬формиране на групи от служители,‭ ‬които ще работят по сигналите за нарушения и разбира се осигуряването на‭ ‬автомобили след края на изборния ден,‭ ‬за да бъде‭ ‬доставен вотът на избирателите‭ ‬от областта‭ ‬до РИК.

Комисар Тотев увери,‭ ‬че служителите на РДПБЗН‭ ‬– Варнаса напълно готови за предстоящите избори.‭ ‬Гарантиран е необходимият човешки ресурс за нормално протичане на изборния процес.‭ ‬Изготвен е план за подготовката.‭ ‬Осигурени са‭ ‬15‭ ‬генератори,‭ ‬които‭ ‬ще‭ ‬бъдат подсигурени при евентуално спиране на тока.‭ ‬Ще се търси съдействието на Областна администрация за връзка с общините от региона,‭ ‬за да осигурят присъствието на технически лица,‭ ‬които при необходимост могат да активират генераторите.

Окръжният прокурор на Варна Красимир Конов увери областния управител,‭ ‬че‭ ‬и за предстоящите изборипрокуратурата е създала организация за засилени дежурства на територията на областта,‭ ‬в които ще се включат прокурори от Районна и Окръжна прокуратури.‭ ‬Има издадена заповед,‭ ‬която регламентира действията на институциите,‭ ‬които ще бъдат гарант за спазване правата на гражданите.‭ ‬Прокуратурата ще бъде гарант и при осигуряване на бърза и адекватна реакция за противодействие на престъпленията,‭ ‬свързани с изборни нарушения.‭ ‬Със заповед се определя списък от прокурори,‭ ‬участващи в изборния процес,‭ ‬телефони за връзка и електронна поща,‭ ‬който ще бъде изпратен на всички институции,‭ ‬ангажирани с‭ ‬изборите.‭ ‬Окръжният прокурор увери,‭ ‬че няма да остане непроверен сигнал,‭ ‬в целия изборен процес прокуратурата ще работи в активно сътрудничество и взаимодействие с ръководството на МВР и ДАНС.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.