Евролидерите не можаха да се споразумеят по въпроса за формирането на бюджета на Общността за периода от 2021 до 2027 година, съобщи "Блумбърг". Агенцията отбелязва първия ден от двудневната среща на върха на ЕС.

За първи път при строги мерки за сигурност в Брюксел се събраха лидерите на Общността.

Представителят на Съвета на Европейския съюз потвърди, че те не са успели да постигат договорка за бюджета и за фонда за възстановяване от пандемията. Той също така предложи преговорите ще бъдат подновени днес с нова сила.

"Все още няма споразумение. Всеки има нужда от почивка ", каза пред "Блумбърг" пожелалият анонимност представител.

Канцлерът на Австрия Себастиан Курц се обяви срещу предложения пакет за изход от кризата с коронавируса. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел излезе с ново компромисно предложение - да бъдат прехвърлени 50 млрд. евро от грантовете към заемите от предложения фонд за възстановяване на ЕС.

Предвижда се общият размер на фонда да остане 750 милиарда евро, но нивото на безвъзмездното финансиране да бъде намалено до 450 милиарда евро (от предложените 500 милиарда евро) - отстъпка в съответствие с исканията на т.нар. "пестелива четворка" - Австрия, Дания, Нидерландия и Швеция. Мишел предложи компромис и относно управлението на фонда, опитвайки да склони Нидерландия да подпише споразумението.

Идеята - т.нар. "аварийна спирачка", е, ако дадена страна възразява срещу изплащането на средства за възстановяване, да може да поиска в рамките на 3 дни да отнесе въпроса незабавно към Европейския съвет или Съвета по икономически и финансови въпроси, за да оспори решението.

Нидерландия пък поиска единодушие при вземане на решение за отпускане на средства. Срещу позицията й обаче са много страни, а Комисията и Съветът твърдят, че това не е правно възможно.

Въпреки че не е сигурно, че корекциите ще бъдат достатъчни за сключване на сделка, надеждите са, че това ще съживи дискусиите след вчерашния застой. За да намали размера на грантовете, Мишел предлага съкращения на няколко бюджетни програми.

Сред тях са Хоризонт Европа (намаление с 2 млрд. евро), здравна програма (намаление с 2,7 млрд. евро) и финансиране за развитие на селските райони (намаление от 5 млрд. евро ). Освен това ще бъде премахнато планираното финансиране в размер на 26 млрд. евро за подкрепа на платежоспособността на компаниите, уточнява “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.