Депутатите ще разгледат на първо четене промени в Закона за лечебните заведения, внесени от лидера на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова. Поправките са свързани с изискванията какъв да е съставът на контролните органи на държавните и общински лечебни заведения.

Ще бъдат гласувани още и промени в Закона за съсловните организации, които ще синхронизират мандатите на органите им за управление.

В парламентарния контрол ще участва вицепремиерът Томислав Дончев, който ще отговаря за средствата, отпуснати от ЕС за справяне с последиците от Covid-19. Въпроси има и към петима министри, сред които са Кирил Ананиев и Теменужка Петкова, съобщи БНР. 

Снимка БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.