Новоизбраният парламент на Северна Македония се събира на първото си заседание. То ще бъде председателствано от досегашния председател Талат Джафери, който вече беше изписан от болница, след като направените му няколко теста за Covid-19 дадоха отрицателен резултат, съобщиха информационните агенции.

Заседанието ще премине при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, предават местни медии.

На проведените на 15 юли предсрочни парламентарни избори СДСМ на бившия премиер Зоран Заев спечели 46 места, ВМРО-ДПМНЕ ще има 44 свои представители, останалите депутатски мандати се разпределят между Демократичния съюз за интеграция, „Алианс за албанците“-Алтернатива, Левица и Демократичната партия на албанците.

Очаква се след парламентарното заседание да стане ясно и кога ще започнат разговори за съставяне на правителство, съобщи БНР.

До 14 август президентът Стево Пендаровски трябва да посочи мандатоносител, който до началото на септември трябва да формира новото правителство и да представи пред депутатите програмата за неговата работа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.