Новите кораби на ВМС, които бяха купени "втора ръка" през есента на миналата година от Нидерландия, пристигат този следобед във Варна.Те са натоварени на полупотопяем тежковоз, който плава под флага на Кюрасао. "Минните ловци" или по-познати като тралчиици, бяха натоварени на 7 септември в Нидерландия и се очаква днес преди 16 ч. да преминат през канала море-езеро, а утре да бъдат спуснати на вода.

Корабите са реновирани, те струват на страната ни 1.9 млн евро и още 2 млн., но лева, за да бъдат превозени до България.

Припомняме, че парламентът ратифицира договора за покупката на двата минни ловци „Мааслуис” и „Хелевутслайс“ в началото на декември 2019 г.

Двата кораба са от същия клас като минния ловец “Цибър”, който беше купен от Белгия през 2004 г. - Tripartite. От тях са построени 45 кораба между 1981 г. и 1989 г. Проектът е съвместна разработка на Белгия, Холандия и Франция.

“Цибър” и новите кораби могат да се използват за противоминни операции, артилерийски стрелби, търсене и и спасяване по вода на самолети, кораби и хора зад борда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.