Спасителните разкопки, които скоро ще приключат в стопанския двор на Девня, се проведоха в кратки срокове поради инвестиционни намерения на частна фирма. Работата на място се извършва в сравнително малък участък, в близост до северната част на някогашната крепостна стена на античния Марцианопол.

Екипът, ръководен от гл. ас. д-р Христо Кузов от Регионалния исторически музей във Варна, прокопа малки сондажи на местата, върху които ще бъдат излети бетонови фундаменти на ново хале. Според археолога, при разчистването първо са разкрити три частично запазени скелета.

Предполага се, че през Средновековието на това място е имало некропол. Това, което прави впечатление на учените е, че телата са погребани с християнски ритуал – с ориентация Изток – Запад. Поради липсата на погребален инвентар може да се допусне, че те са от времето след 7 век, тъй като през предхристиянския период винаги са оставяни накити или други предмети, които да служат на покойника за задгробния живот.

Учените тепърва ще се изяснят какъв е полът на погребаните. Първоначалните предположения са, че единият от скелетите е мъжки. Той е с доста по-големи размери, а черепът е с масивна челюст и перфектно запазени зъби. По грацилната форма на втория се съди, че той най-вероятно е бил на жена. Третият скелет обаче е силно компрометиран, като от него са намерени само отделни кости и части от черепа. Според д-р Кузов, най-вероятно човешките останки са били разнесени от работници в по-ново време, когато на мястото е прокаран водопровод.

Средновековните християнски гробове не са единственото откритие, направено при разкопките в Девня. Под некропола, на сравнително малка дълбочина, са разкрити останки от постройки от късноантичния град Марцианопол. „Има останки от покривни конструкции на сгради, монети от културния пласт – 4-5 век и керамика от същите векове. Поради ограничената площ на разкопките няма възможност да бъдат проучени по-големи части от античните сгради. Регистрирани са отделни зидове на хоросан с тухли, има и зидове от камъни на калова спойка“, обясни д-р Кузов.

Оттук нататък, следва откритият материал да бъде научно обработен и дребните предмети да минат реставрация. Резултатите ще допълнят наличните данни с още информация. Сега на ход са антрополозите, реставраторите и научните работници, съобщава електронното издание на в-к "Девненски възход".

Предстои да бъдат почистени и датирани намерените монети, които най-вероятно са бронзови или от мед. В екипа на д-р Кузов работиха гл. ас. д-р Михаил Христов - преподавател във Великотърновския университет и Мириян Пантелеев, който в момента се обучава в една от магистърските програми на висшето училище. Необходимото съдействие по време на спасителните разкопки беше оказвано от екипа на Музея на мозайките в Девня, начело с директора Иван Сутев.

„Това, което можем да кажем до този момент е, че попадаме на територията на един средновековен некропол. В северната част на обекта бяха открити стабилни основи на антични сгради, които обаче не могат да бъдат изяснени в подробности, тъй като теренът не е проучен изцяло.

Полезността на информацията, която получаваме, е свързана с факта, че досега в този район не са извършвани разкопки. Районът попада в близост до северната крепостна стена на античния град. В момента в него има малка промишлена зона и затова е бил сложен за археологически проучвания. За съжаление, човешката дейност през годините, до голяма степен е нарушила стратиграфията на археологическите пластове“, обясни директорът на Музея на мозайките Иван Сутев. 

На място дойде и кметът на община Девня Свилен Шитов, който се запозна с направените проучвания. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.