След книгата "Залавянето на Васил Левски и тайните имперски служби" Благой Емануилов продължи темата с "Тайни и загадки около залавянето на Васил Левски". От години проучва събитията около залавянето и обесването на Апостола, пише “Марица”. Любопитна е версията му дали наистина поп Кръстю е предател, или Апостола е жертва на заговор на Великите сили. И дали това не е една от поредните сензации, свързани с живота и смъртта на Левски.

В хода на своите проучвания за Апостола обаче Благой Емануилов открива несъответствие между данните за Васил Левски и сочената от неговите изследователи като рождената 1837 година. С вещината на следовател Благой Емануилов сравнява и анализира информацията от различни исторически извори и установява истината.

В купчината от неизяснени моменти от живота и дейността на Васил Левски е и въпросът за годината на неговото раждане. Считаният за първи биограф на Апостола Георгий Я. Кирков посочва 1837-а. Той обаче не се позовава на източниците, от които е почерпил данни, заявява карловският следовател. Следващите, като Захари Стоянов, Стоян Заимов и още камара биографи на Васил Левски, не полагат никакъв труд за уточняване кога е роден той, а я вземат наготово от биографията на Кирков. Така 1837-а се приема от историческата наука като неподлежаща на съмнение.

по-ново време обаче се появяват историци, които опонират на това твърдение. Единият е Георги Туртуриков от Стара Загора. Той е юрист и историк. Въз основа на анализи на редица факти и събития определя, че Левски е роден през 1846 година. Наред с него по същия въпрос работи и д-р Видин Сукарев от Пловдив. Той също е историк. Неговото заключение е, че рождената година на Васил Левски е 1843-та, разказва Благой Емануилов.

В книгата си "Васил Левски - факти и фикции” пък Веселин Игнатов е склонен да приеме 1840-а за годината, в която се е родил Апостола.

Благой Емануилов посочва три извора, които дават най-точен и най-верен отговор на поставения въпрос.

Минджията: Той беше момче

Първият е писмото на С. Гълъбов, диктувано от Павлю Влахов, и двамата от с. Брестовица, Пловдивско. Писмото е било предназначено за изпращане на Захари Стоянов. Публикувано е за пръв път от сина на С. Гълъбов - професор д-р К. Гълъбов в списание "Сердика" кн.2/1940 г., стр. 32.

Влахов разказал това, което чул от неговия минджия - човек от Coпот, който идвал да купува вино от него: "Еднъж захвана да разказва за едно карловче, което вършило комитски работи и турците земята разгрибале да го намерят и да го обесят. Минджията разказал и как се запознал с това карловче. „По едно време дойде при мене с две-три други момчета". Те поискали да ги откара до Карловските бани.

Така минджията не само определя карловчето като "момче, което върши комитски работи", а и неговите другари съратници.

Ракиджията на Павлю Влахов - Диню Патишанов, също определя Васил Левски като момче. Той като съобщава на Павлю Влахов, че минджията е идвал и дигнал вино му казва следното: „Той докарал и едно момче, да се крие тука".

сам Павлю Влахов определя Васил Левски като "момче“. Той разказва на С. Гълъбов: "Излезе едно момче, да ти кажа, да има-да има 20-23 години, току го жегнали възредки мустачки".

Криенето на Васил Левски в Брестовица става след акция за залавянето му в Сопот на 29 юни 1869 г. И ако се съгласим, че той е роден през 1837 година, то през 1869 г. ще да е бил на 32 години. А мъж на тази възраст, колкото и да изглежда младолик, не може да бъде определен като "момче". Освен това мустаците му отдавна трябва да са пораснали.

И заключението е, че щом през лятото на 1869 г. Васил Левски е бил на 23 години, неговата рождена година не може да бъде друга, освен 1846-47-а.

Пред турския съд: 27-годишен съм

Вторият извор е разпитът на Левски пред турския съд. Аз го вземам от сборника “Васил Левски. Документално наследство“, 1973 г., стр. 275. Разпитът е проведен на 5 януари 1873 г. и е първият от поредицата разпити. На въпрос: "Как ти е името, как е името на баща ти, откъде си, на колко години си?", Васил Левски отговаря:

„Васил, на баща ми Иван, от Карлово, на двадесет и шест-двадесет и седем години“.

Но в бележките в края на тази глава на сборника авторите обясняват, че по отношение на годините си Левски е излъгал.

Но възниква въпросът - с каква цел ще лъже, след като точно съобщава името си, името на баща си и града, в който е роден. От отговора му личи искреност и откровеност, коментира следователят. Така че на 5 януари Левски е точно на 26 и половина и кара 27-а година, както е заявил пред съда.

Снимката, по която го издирват

Третият извор е снимката на Васил Левски, по която полицията го издирва. На обратната страна е написано: „Снимка на дякона Васил Левски от Карлово. Понастоящем майка му се намира в същия град. Тъй като един зъб на горната челюст под мустака му стърчи, устната му е леко повдигната. С риж мустак е, среден на ръст, със светлосини очи, на 25-26 години“. Отбелязано е, че снимката се съхранява в Османския архив към дирекция на държавните архиви при Президентството на Република Турция (Истанбул). Посочено е, че преводът е на проф. Орлин Събев от Института за балканистика към БАН.

Снимката е типичен полицейски документ за разпознаване, посочената възраст е абсолютно точна, в полицейските документи тя не може да бъде друга. Няма данни обаче за времето, в което тази снимка вече е в ръцете на полицията. Крумка Шарова пише, че Левски е предаден през ноември 1872 г., а Мерсия Макдермот съобщава, че на 3 октомври 1872 г. турската потеря претърсила Котел, за да залови Левски. И на поп Иван била показана негова снимка.

Според следователя Благой Емануилов най-вероятно турската полиция е положила усилие да се снабди със снимката през лятото на 1​872 г. През юли същата година за велик везир е бил назначен Мидхат паша. А той е бил върл противник на революционното движение в България. Възможно е и известна помощ в тази посока да е оказала и европейската агентура.

И така, този полицейски документ доказва, че през лятото на 1872 г. Васил Левски е бил на 25-26 години. А това означава, че е роден през 1846-1847 година.

Означава също, че когато на 5 януари 1873 година пред турския съд е казал, че е на 26-27 години, Васил Левски е казал истината. Означава и че когато през лятото на 1869 г. в с. Брестовица, Пловдивско, той е определян като "момче” на 20-23 години, е било точно така.

Затова за установяване на историческата истина въпросната снимка, както всички други извори и сведения трябва да бъдат сериозно изследвани. Но не от историци, а от опитни полицейски служители, предлага следователят, чиито разследвания на студените досиета на историята винаги разкриват съществени моменти от живота на големите исторически личности, пише "standartnews.com"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.