"Нова броудкастинг груп" иска да придобие телевизионния канал "Канал 3" и още четири радиа и музикална телевизия. Това става известно от съобщение на сайта на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Заедно с телевизията, канала медийната компания, собственик на Нова тв, иска да придобие и радиата "Веселина", "Витоша", Magic FM, The Voice и музикалната телевизия The Voice TV. От телевизията засега няма официална информация, съобщи "Дневник".

"Нова телевизия" беше купена от Кирил Домусчиев, който има интереси във фармацевтичия и корабен бранш и е собственик на футболния клуб "Лудогорец" през февруари 2019 година.

Пред "Дневник" Ива Стоянова, която е управител на "Нова броудкастинг груп" заяви, че намерението на компанията е да разшири своето портфолио с музикален и новинарски канал, както и да навлезе на територията на радиата. "Все още няма сделка, чакаме одобрението на КЗК, документите са подадени вчера", заяви още Николова.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.